رفع مشکل در کریو

در بعضی از ISPها پورت کریو محدود شده و بعد از اتصال صفحه ای باز نمی شود راه حل این مشکل استفاده از عبارت 4040: در آخر آدرس سرور می باشد. مثال: kerio.saghivpn.com:4040