Cisco

توصیه ساقی وی پی ان: سرویس cisco بر روی گوشی های تلفن همرا بالاترین بازدهی را دارد. برای سیستم عامل ویندوز از سرویس Multi Login

استفاده نمایید.